Oferta

 

 

Usługi hydrauliczno-gazowe
– instalacje co
– węzły cieplne
– rozdzielacze, kolektory

Kanalizacje sanitarne i burzowe
-sieci zbiorcze i osiedlowe
-podciśnieniowe instalacje odwodnienia dachów

Gazociągi
-instalacje podziemne
-zgrzewanie gazociągów do średnicy 315

Wodociągi
-instalacje podziemne

Instalacje hydroforowe
-Roboty inżynieryjne

Instalacje tryskaczowe
Instalacje odwodnienia dachu

Każde, nawet najbardziej wyszukane, zlecenie traktujemy jako wyzwanie.
Realizujemy gruntowne remonty wszystkich pomieszczeń.